Aangifte Inkomstenbelasting

Een groot deel van onze particulieren moet vóór 1 april van ieder jaar aangifte Inkomstenbelasting doen. Voor velen is dit geen leuk karwei. Wij kunnen deze zorg van u overnemen en u hierin uitstekend begeleiden.

 

Voor wie:
Velen van onze particuliere relaties.

Rond eind januari van elk jaar ontvangen onze particuliere relaties een brief waarin wij aanbieden hen te begeleiden bij de aangifte Inkomstenbelasting. Deze moet vóór 1 april van dat jaar worden ingediend bij de Belastingdienst. Voor ondernemers willen wij dit ook met alle plezier doen. Echter, we verzorgen geen balans en winst- en verliesrekening. Dit vinden wij de taak van de boekhouder, met wie wij nauw samenwerken. Vaak is het praktisch dat een ondernemer zijn balans en winst- en verliesrekening en aangifte Inkomstenbelasting door één en dezelfde persoon of een en hetzelfde bedrijf laat verrichten.

Werkwijze

  • Indien u wenst laten wij u de brief toekomen waarin wij aanbieden u te begeleiden bij het opstellen van uw aangifte Inkomstenbelasting.
  • In deze brief treft u een lijst van relevante gegevens; deze zijn noodzakelijk voor het adequaat uitvoeren van de aangifte Inkomstenbelasting.
  • Na ontvangst van de relevante gegevens laten wij u zo spoedig mogelijk het papieren afschrift van uw aangifte Inkomstenbelasting toekomen; deze is bestemd voor uw eigen administratie.
  • Wij zorgen voor verzending van uw aangifte aan de Belastingdienst
  • Uiteraard blijft u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens

 

Contract
In bovengenoemde brief is het tarief voor het doen van aangifte Inkomstenbelasting voor dat jaar vastgesteld. Voor Belastingjaar 2017 is het tarief vastgesteld op € 99,50 exclusief 21% BTW per persoon. Bij het indienen van uw verzoek om zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget is in 2017 een tarief van € 42,50 exclusief 21% BTW in rekening gebracht. Een verzoek (aanpassing) Voorlopige Teruggave bedraagt € 50,00 exclusief 21% BTW per persoon.

 

Hypotheken, verzekeringen en belastingaangiften
Uw overtuiging en inzicht dat het goed is geregeld zorgt voor emotionele rust.

Direct aanvragen

Direct aanvragen

Ik zou graag een afspraak maken om te kijken wat Bongaerts mij kan bieden.