Bedrijf

Een eigen bedrijf is als een eigen kind. U heeft het op de wereld gezet, opgevoed en uw best gedaan het succesvol te laten zijn. Hoe je succes definieert, is voor iedere ondernemer anders en afhankelijk van de gestelde doelen. Net zoals uw kind is ook uw bedrijf per definitie bijzonder en specifiek. Dat betekent dat al uw bedrijfsvragen over risico’s of secundaire arbeidsvoorwaarden minstens zo specifiek en bijzonder zijn.

Stelt u zich eens voor dat er iemand is die uw bedrijfsvragen de specifieke en bijzondere aandacht geeft die ze verdienen. Iemand die u helpt uw doelen te realiseren door u financiële rust en zekerheid te bieden.

Bongaerts Financieel Adviseurs in Ridderkerk laat u onbezorgd ondernemen.

direct naar:

Risicoanalyse

Als ondernemer kunt u niet buiten een risicoanalyse voor uw bedrijf. Ondernemen en risico’s horen bij elkaar als de twaalf maanden in een jaar. Gevestigde of startende ondernemer: risico’s liggen altijd op de loer. Maar om welke risico’s gaat het precies? En dient zich zo’n onverwachte situatie aan, hoe zit het dan met de continuïteit van het bedrijf? In het ergste geval kan zo’n gebeurtenis tot onherstelbaar verlies of zelfs faillissement leiden …

Ondernemers kunnen veel specifieke bedrijfsverzekeringen afsluiten. Voor bedrijfsschade of inventaris/goederen bijvoorbeeld. Voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Voor bedrijfsauto’s en ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of cybercrime. Voor collectief pensioen of collectieve zorgverzekeringen. Niet zo gek als het u duizelt van alle mogelijkheden. De kunst is uit het overstelpende aanbod de juiste dekking, een kwalitatief goede verzekering en een scherpe premie te vinden. Eén telefoontje naar Bongaerts Financieel Adviseurs en wij zoeken het voor u uit.

Gezondheidsrisico’s

Een specifiek risico voor elk bedrijf is uw gezondheid en die van uw medewerkers. Als dat risico niet goed is afgedekt, eindigt uw bedrijf uiteindelijk zelf ook in de lappenmand. Bijvoorbeeld als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Of u nu in loondienst, zzp’er of ondernemer bent, de gevolgen kunnen zo desastreus zijn dat dit het einde van uw bedrijf inluidt. Je moet er toch niet aan denken …

Daarom is een goede arbeidsongeschiktheids-, zorg- en ziekteverzuimverzekering voor u en uw medewerkers onmisbaar. Verzekeringen waarmee u kunt rekenen op snelle (financiële) hulp en zorg. Laat Bongaerts Financieel Adviseurs het maar regelen. Dan komt het helemaal goed, want:
– wij brengen uw risico’s en de gevolgen daarvan goed in kaart;
– wij geven gedegen advies over mogelijke oplossingen;
– wij adviseren onafhankelijk en deskundig, zodat u bewuste keuzes kunt maken.